موقعیت مکانی

 

موقعیت مکانی 

موقعیت مکانی می تواند در جذب شرکت­های متقاضی و موفقیت مرکز رشد تأثیر به سزایی داشته باشد، لذا فضاهای مناسبی حد.د ۸۰۰متر مربع در داخل مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهر­ری واقع در تهران، اتوبان خلیج فارس، نرسیده به پل هوایی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) به این امر اختصاص داده شده است.