کارشناسان روابط عمومی

تعداد بازدید:۲۴۵۳

 

مسئول سالن آمفی تئاتر

نام:
رشته تحصیلی:
  مقطع تحصیلی:

تلفن:        داخلی: 


نام: صالح صالحی پور
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی

عکاس و فیلمبردار

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۰۱         داخلی: ۲۲۳۷


نام: یعقوب سیفی
رشته تحصیلی: فقه و حقوق اسلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی

طراح ، گرافیست

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۷۱         داخلی: ۲۲۳۷


 

  شرح وظایف محوله:
 
 ۱- همکاری در برگزاری رویدادها و مراسمات  داخل و خارج از دانشگاه
۲- تهیه خبرنامه الکترونیکی
 ۳- طراحی انواع طرح های تبلیغاتی معرفی دانشگاه، تراکتها و بنرهای مورد نیاز
 ۴- انجام هماهنگیها و پیگیری امور تبلیغاتی با واحدهای درونی و سازمانها و نهادهای بیرون از دانشگاه
 ۵- تصویربرداری و عکاسی برنامه های مد نظر در داخل و یا خارج دانشگاه
 ۶- تبدیل فیلم ها و تصاویر گرفته شده به فرمت قابل استفاده در رایانه
 ۷- آرشیو و نگهداری منظم و دسته بندی شده فیلم ها و عکسها
 
 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۰