مسوول سمعی و بصری و مسوول سایت

تعداد بازدید:۱۳۱۴
 

نام: فرشته پریمی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آدرس الکترونیکی:

fereshte_parimi@yahoo.com
تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۰۱             داخلی: ۲۳۳۷

 

شرح وظایف محوله وب سایت اطلاع رسانی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

بررسی و شناسایی نیاز های جدید اطلاع رسانی از طریق بازخوردهای دریافتی 

طراحی و تدوین چارچوب کلی و محتوایی وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 

طراحی و ایجاد وب‌سایت‌های تخصصی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به صورت استاندارد، هماهنگ و یکپارچه

تهیه و ابلاغ استانداردهای لازم در خصوص نحوه بروز رسانی و نگهداری وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 

نظارت و کنترل بر نحوه پیاده سازی پایگاه های اطلاع رسانی وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری بمنظور حفظ چارچوب کلی ابلاغ شده در این خصوص

پیگیری اخذ اطلاعات و تامین محتوای مورد نیاز جهت درج در وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری  با هماهنگی معاونت ها، دانشکده ها و مدیران ستادی

شرح وظایف محوله مسوول سمعی و بصری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

مطالعه و آگاهی از اهداف و سیاست های کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

 محافظت، نگهداری و آرشیو صوتی و تصویری؛

 پیش بینی و برآورد وسایل و تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز؛

مدیریت پورتال روابط عمومی و به روزرسانی آن؛

اطلاع رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه به مناسبت های مختلف؛

 تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

 انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.

 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۳۹۸