مسوول سمعی و بصری و مسوول سایت

 

نام: فرشته پریمی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آدرس الکترونیکی:

fereshte_parimi@yahoo.com
تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۰۱             داخلی: ۲۳۳۷

 

شرح وظایف محوله وب سایت اطلاع رسانی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

بررسی و شناسایی نیاز های جدید اطلاع رسانی از طریق بازخوردهای دریافتی 

طراحی و تدوین چارچوب کلی و محتوایی وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 

طراحی و ایجاد وب‌سایت‌های تخصصی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به صورت استاندارد، هماهنگ و یکپارچه

تهیه و ابلاغ استانداردهای لازم در خصوص نحوه بروز رسانی و نگهداری وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 

نظارت و کنترل بر نحوه پیاده سازی پایگاه های اطلاع رسانی وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری بمنظور حفظ چارچوب کلی ابلاغ شده در این خصوص

پیگیری اخذ اطلاعات و تامین محتوای مورد نیاز جهت درج در وب سایت واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری  با هماهنگی معاونت ها، دانشکده ها و مدیران ستادی

هماهنگی و تبادل نظر با کارشناس امنیت شبکه جهت ایجاد راهکارهای مناسب برای برقراری امنیت پایگاههای اطلاع رسانی

انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شرح وظایف محوله مسوول سمعی و بصری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

مطالعه و آگاهی از اهداف و سیاست های کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

   محافظت، نگهداری و آرشیو صوتی و تصویری؛

   پیش بینی و برآورد وسایل و تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز؛

مدیریت پورتال روابط عمومی و به روزرسانی آن؛

 انتشار فایل ‍PDF نشریه خبری بر روی پورتال روابط عمومی؛

 ارسال فایل ‍PDF نشریه خبری و خبرنامه الکترونیکی به مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه و روابط عمومی های دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران و مسئولین اجرایی استان از طریق پست الکترونیک

طراحی و اجرای کلیه برنامه های روابط عمومی الکترونیک از قبیل تولید مولتی مدیا، لوح های فشرده، عملکرد و غیره؛

 اطلاع رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه به مناسبت های مختلف؛

 همکاری در طراحی و گرافیک امور انتشاراتی از قبیل بروشور،‌ کاتالوگ و غیره؛

 اپراتوری تابلوهای اطلاع رسانی الکترونیک؛

 تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

  انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.