مدیر روابط عمومی

تعداد بازدید:۱۴۴۱

 امیر دلداری
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر  - گرایش نرم افزار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آدرس الکترونیکی:

deldar2005@gmail.com
تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۰۱             داخلی: ۲۲۳۷

 
             شرح وظایف مدیر  روابط عمومی
 
 ۱- برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع، هدایت،  نظارت و کنترل بر امور مرتبط با مخاطبان  داخلی و خارجی دانشگاه
 ۲- مدیریت و نظارت بر فرآیند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراری ارتباط با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز دولتی و غیردولتی
 ۳- برنامه‌ریزی و مدیریت  اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعالیتهای دانشگاه
 ۴- مدیریت امور اجرائی برگزاری مراسم و همایش‌های مربوط به واحدهای تابعه دانشگاه طبق برنامه مصوب واحدهای ذی ربط
 ۵- مدیریت انتشار نشریه‌های خبری با انجام هماهنگی های لازم با واحدهای ذی ربط
 ۶- مدیریت فعالیتهای مختلف تبلیغاتی دانشگاه در حیطه شرح وظایف اداره
 ۷- فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین دانشجویان، کارکنان، استادان و مسؤولان دانشگاه
 ۸- مدیریت امورپیمایش محیطی دانشگاه در زمینه سنجش نگرش، عقاید، نظرات و خواسته‌های مخاطبان  داخلی و خارجی  دانشگاه
 در قالب  نظرسنجی،  مطالعات محیطی و.... انعکاس نتایج آن به رئیس دانشگاه و حوزه‌های ذی‌ربط
  ۹- نظارت و مدیریت امور مربوط به تشریفات و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی
۱۰- مدیریت فرآیند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بین اداره  و واحدهای تابعه دانشگاه و رسانه‌های گروهی
۱۱- تنظیم و ارائه برنامه‌ و بودجه حوزه
۱۲- تنظیم و ارائه گزارش های عملکرد دوره‌ای حوزه به مراجع ذی صلاح

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۰